6

Bli kunde av Contar

Takk for at du eller din regnskapskunde gir oss i Contar tilliten til å innfordre deres krav. Gjennom høy kompetanse, effektive oppfølgingssystemer og personlig service gjør vi inkasso enkelt for deg og ikke minst ivaretar dine kunderelasjoner.

Registrerer du en kunde på vegne av ditt regnskapskontor? Vennligst skriv inn din kontaktinformasjon. Navnet på ditt regnskapskontor fylles inn i kommentarfeltet.