Personvernerklæring

Personvernerklæringen omhandler hvorfor og hvordan Contar AS samler inn og behandler personopplysninger i vårt arbeid, og hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Contar AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, lagring, og utlevering av opplysningene. Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk. Vi har hjemmel for behandling av personopplysninger i inkassoloven samt i bransjenorm for inkassobransjen i Norge.

Eksempler på personopplysninger som behandles er navn, adresse, fødsels- og personnummer, epost-adresse, telefonnummer, skatteopplysninger og betalingsanmerkninger. Informasjonen innhentes fra våre kunder samt registre som Det Sentrale Folkeregister, nummeropplysningstjenester, kredittopplysningsverktøy, Posten Norge AS, samt namsmyndigheter og andre instanser som er en del av vårt daglige arbeid.

Vi benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.
Som hovedregel utleverer vi ikke personopplysninger til 3. part. Unntakene er dersom det foreligger en fullmakt, dersom det er underlagt opplysningsplikten, eller dersom 3. part er en av våre tjenesteleverandører hvor behandling av persondata er regulert i avtale. Sletting av personopplysninger gjøres ihht bransjenorm for inkassobransjen i Norge. Vi beskytter ditt privatliv i samsvar med EUs personverndirektiv og norsk lov. Det betyr at personopplysninger som behandles hos Contar AS sikres ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Alle ansatte hos oss har skrevet under en taushetserklæring.

Du har til enhver tid rett til å innhente bekreftelse på at vi har dine personopplysninger. Skulle disse være feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene endres eller slettes.

Dersom du trenger å komme i kontakt med oss kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Post: Contar AS, Storgata 75, 2609 Lillehammer

Telefon: 61604700

Epost: post@contar.no