6

Er du skyldner?

Har du fått en betalingsoppfordring fra oss? Vi i Contar hjelper vår oppdragsgiver som har registrert et ubetalt krav som står på deg. Vi ber deg vennligst betale kravet du har fått fra Contar.

Det kan være at du feilaktig har mottatt kravet eller du har betalt kravet i mellomtiden. Vennligst ta snarlig kontakt, slik at vi kommer i dialog med deg for å finne en god løsning. Det enkleste er om du logger deg inn i vår portal og følger stegene. Dine innloggingsdetaljer finner du i kravsbrevet. Portalen er åpen 24/7 og gir deg mulighet til å legge inn en skriftlig tilbakemelding.